Filtriranje pošte (mail filter)

Postupak kojim se prema naslovu, sadržaju ili pošiljatelju određene poruke odmah odbacuju (smještaju u mapu obrisanih poruka) kako korisnik ne bi gubio vrijeme na čitanje neželjene pošte. Da bi korisnik ovu mogućnost mogao upotrebljavati, mora je prethodno podesiti
 
Povezani pojmovi

Neželjena pošta, Elektronički poštanski sandučić