FSB (Front Side Bus)

Skup električnih vodova koji povezuje procesor s ostalim sklopovima na matičnoj ploči. Kod suvremenih računala ova se komunikacija odvija na nešto nižoj brzini u odnosu na radnu brzinu procesora
 
Povezani pojmovi

Bus, Chip set, Memorija