Https (http Secure)

Protokol za komunikaciju koji predstavlja nadogradnju http protokola, a omogućava sigurnu razmjenu podataka. Radi očuvanja sigurnosti podaci se pri prijenosu šifriraju.
 
Povezani pojmovi

HTTP, Šifriranje