Inbox

Naziv prostora na disku, odnosno mape koja se koristi za smještaj primljenih elektroničkih poruka.
 
Povezani pojmovi

Nema povezanih pojmova.