Interaktivna Web stranica (dynamic Web page)

Bilo koja Web stranica koja na neki način mijenja sadržaj u zavisnosti od djelovanja korisnika (posjetitelja stranice). To su obično stranice na kojima korisnik može proširiti određene izbornike, pokrenuti određene aktivnosti i izabrati željene sadržaje. No ovaj naziv uključuje i sve stranice koje na sebi sadrže programe čije je ponašanje određeno djelovanjem (interakcijom) korisnika.
 
Povezani pojmovi

Web stranica